Obchodní podmínky pro svatby

Všeobecné podmínky uspořádání svatby v Penzionu Anděl Šatov

Vznik smluvního stavu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem – nájemcem a poskytovatelem prostor pro uspořádání svatby – pronajímatelem vznikne na základě objednávky (písemné, SMS, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50 % z ceny poskytovaných služeb). Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena.

Zákazník bere na vědomí, že pro ubytování svatebčanů a jejich hostů v penzionu platí rovněž Ubytovací řád a Všeobecné podmínky ubytování uvedené na webových stránkách PAŠ, a to na www.penzionandelsatov.cz

Ceny a splatnost

Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách penzionu. Úhrada ceny pobytu má tyto formy:

 • záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce bankovním převodem
 • doplatek je splatný ihned po příjezdu do Penzionu Anděl

Pronajaté prostory a mobiliář ke svatbě

 • ubytování pro max. 28 osob, a to v apartmánech Líza (max. 6 osob), Róza (max. 6 osob) a domu Anděl (max. 14 osob),
 • stodola (kapacita max. 60 osob)
 • vinárna v areálu PAŠ pro max. 20 osob
 • přilehlé pozemky patřící k penzionu
 • součástí pronájmu je i mobiliář ve stodole – stoly, židle pro max. 60 hostů, gril Weber, chladící vitrína na nápoje a dále mobiliář ve vinárně (stoly a židle pro max. 20 hostů).

Doba pronájmu

 • Cena za svatbu je počítaná jako 1 den + 1 noc, pokud je tedy svatba v sobotu, je noc ze soboty na neděli v ceně pronájmu,
 • všechny pronajaté prostory předá poskytovatel den dopředu před svatebním dnem do 14:00 hodin k přípravě prostor ke svatebnímu obřadu a hostině. (př. pokud je svatební obřad v sobotu, prostory budou předány v pátek)
 • noclehy z pátku na sobotu nejsou součástí pronájmu, ale toto ubytování osob před dnem svatby nebo po svatbě umožňujeme za částku 500 Kč za osobu a noc
 • zákazník předá tyto prostory zpět v den následující po svatebním obřadu do 14:00 hodin (př. pokud je svatební obřad v sobotu, prostory budou vráceny v neděli)

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před samotnou svatbou, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

 • 0–60 dnů – 20% zálohy
 • 19–29 dnů – 50% zálohy
 • 11–18 dnů – 70% zálohy
 • 10–0 dnů – 100% zálohy

Pozn. Poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů jako je, živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).

Škoda na pronajatých věcech

Zákazník (nájemce) se zavazuje uhradit případnou škodu, kterou na pronajatém majetku způsobil on, jeho hosté nebo osoby, jimž umožnil se účastnit svatby.

Zákazník (nájemce) se zavazuje předat pronajaté prostory, nábytek, nádobí, ubrusy a spol., a pronajímatel se zavazuje tyo prostory a věci převzít a provést jejich kontrolu, počet a zkontrolovat případné škody. Na případnou škodu ihned upozorní zákazníka (nájemce) a dohodnou si způsob úhrady škody.

Ceník svatby

Zobrazený ceník zohledňuje základní ceny. Konkrétní cenovou nabídku vám obratem vytvoříme dle konkrétních požadavků, počtu ubytovaných hostů a délky ubytování.

Cena za svatbu

Pronájem celého areálu Penzionu Anděl Šatov
30 000 za pronájem celého areálu
 • stodola pro 60 hostů
 • vinárna pro max. 20 hostů
 • ubytování pro max. 28 hostů

Ubytování osob před svatbou nebo po svatbě je za fixní částku
500 Kč za osobu a 1 noc. 

Cena za jídlo

Zajištění jídla, pohoštění a nádobí
1 400 za osobu
 • slavnostní tabule
 • večerní raut
 • pronájem nádobí a nábytku

V této uvedeném ceníku nejsou zahrnuty následující služby:

 • živá nebo reprodukovaná hudba
 • květiny a květinovou výzdobu
 • fotografování a tisk fotek
 • degustace vín z Vinařství Soška